Bu Kütüphane Hakkında

Amaç ve Kapsam

TİFAK (Türkiye İktisat ve Finans Araştırmaları Kütüphanesi), Türkçe olarak yayınlanmış bilimsel makaleleri tek çatı altında toplamayı amaçlamaktadır. Böylece Bilimciler, Öğrenciler ve Diğer Araştırmacılar için, İktisadi Bilimler üzerine Türkçe literatürü takip edebilme imkanı sunar.

TİFAK -şimdilik-, İktisat, Ekonometri, Finans, Maliye ve Çalışma Ekonomisi bilimsel alanlarında araştırmalar yapan bilimcilerin makalelerine açıktır. Üniversitelerin bu bölümlerinde görevli bilimciler (ve Doktora öğrencileri), Türkçe yayınlanmış makalelerini, yönergelere uygun olarak bu kütüphaneye tam metin (PDF) olarak yükleyebilirler ve tüm araştırmacıların kullanımına sunabilirler.

TİFAK, KSP Library altında kurulmuş bir organizasyondur.

Kısıtlamalar

TİFAK bir yayıncı değildir ve bu nedenle yayınlanmamış makaleleri kütüphaneye dahil etmez. Bir makalenin tam metin (PDF) olarak TİFAK'a eklenebilmesi için; a) Hakemli Bilimsel Dergilerde yayınlanmış olması, b) Telif haklarının Yazarda olması, (veya) c) Açık erişim bir dergide yayınlanmış olması gerekir. Herhangi bir biçimde Telif hakkı sınırlaması olan bir makale TİFAK tarafından kabul edilmez. Yazarlar, bir makaleyi TİFAK'a yüklemiş olmakla, bu kurallara uyduklarını doğal olarak kabul etmiş sayılırlar ve doğacak herhangi bir telif hakkı sorunu için TİFAK'ı sorumlu tutamazlar.

Telif hakları yayıncılarda olan veya Kütüphaneye eklenince herhangi bir telif hakları sorunu yaratacak çalışmalar, TİFAK tarafından Tam Metin olarak kabul edilmez. Ancak, bu makalelerin Yayın Bilgisi verilerek ve Yalnızca İlk Sayfasına ait bir PDF dosyası olarak (tam metin olmaksızın) Kütüphaneye eklenebilir.

(Ancak KSP Library, TİFAK'ın kapsamında yeralmayan bilimsel çalışmalar için ayrıca bir Çözüm sunmaktadır.)

İletişim

TİFAK hakkında görüş, öneri ve soru(n)larınız için lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin: admin@tifak.ksplibrary.org.